ژورنال  الکترونیکی نقش جواهر فرخنده 

پشتیبانی : 09190684500 

 پست الکترونیکی : info@farkhondehjewelry.ir

برای دانلود جدیدترین شماره مجله نقش جواهر فرخنده روی تصویر زیر کلیک کنید

برای دانلودفایل سه بعدی طرح جواهر؛ روی تصویر زیر کلیک کنید

برای تهیه  آموزشهای طراحی جواهر؛ روی تصویر زیر کلیک کنید